Viktig med lokale spillere?

Doddo håper Hanstveitene, Haugenene og Husekleppene tar utfordringen. Bør flest mulig Brann-spillere være lokale?