Fergekai kollapsa

Fergekaien på Mannheller har kollapsa, og sambandet går no mellom Fodnes og Kaupanger.