– Fortsatt krise i resten av landet

– Etterspørselen synker som en stein i hele landet. Det er ingen tegn til oppgang før 2012.