23 omkom på veiene i august

Hittil i år har 140 omkommet i trafikken på landsbasis. Kartet øverst viser alle dødsulykkene i de to vestlandsfylkene så langt i år. Klikk på kryssene for å mer informasjon om dødsulykkene.