Reklamemann vart kystfiskar

Kystfolk flyktar frå fiskaryrket. Men denne mannen har gått frå reklamebyrå til krepsefiske i fjorden.