Truet med Bandidos

De ansatte har rapportert om en serie trusler til ledelsen.