Bingovert løy om ran

Ble verken truet med pistol eller fastbundet. Bingoverten stakk av med pengene selv.