Må rive masten

Høyesterett har avvist BKKs anke. Masten på Løvstakken må rives.