Ingen ringer rustelefonen

Knapt nokon har ringt krisetelefonen på eit halvt år. No vil Helse Bergen aksjonere for å gjere direktelinja for rusproblem betre kjent.