Visste du dette?

Egg, kyllinger, skjæreforbud og harer. Hvor kommer påsketradisjonene fra?