• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). FOTO: Bjørn Erik Larsen

Utsetter datalagringsdirektivet i ett år

Det vil gå enda et år før Stortinget får EUs datalagringsdirektiv til behandling. Det bekrefter samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).