Kirkeverge gikk etter pengerot

Kirkeverge Gunnar Wik i Bergen fikk utbetalt nærmere 300.000 for mye.