– Småpenger til rassikring

Staten øker midlene til rassikring kraftig. Beløpet er likevel latterlig lavt, mener Bergen kommune.