Veg stengt etter ras

Småstein raste ned mellom Kvanndal og Ålvik.