Exit «Black Prince»

MS «Black Prince»/«Venus», kjær gjest på havnen i Det Bergenske Dampskibsselskabs drakt, og senere i regi av Fred. Olsen Cruise Line. Hun anløp Bergen for siste gang i sommer.