Kjempa og lobba for å underkjenne revisor

Terra Securities og Vik kommune tok i fjor alle tilgjengelege midlar i bruk for å få underkjent revisor Ingvar Linde sine revisjonsmerknadar.