Ingen kommentar fra Hansa

– Det er en kompleks personalsak. Jeg vil ikke kommentere den, sier personalsjefen i Hansa Borg Bryggerier.