10.000 i bot etter bjørneskot

Mannen som skaut etter det han meinte var bjørn i Jostedalen i fjor, har fått 10.000 kroner i bot.