Kamp for å få nytt direktorat

Hele det politiske miljøet her vest knegår justisministeren for å få ham til å legge direktoratet for kriminalomsorg til Bergen.