Ingen kommunar ville ha etikk-kurs

Sponsa turar har florert blant rådmenn i Sogn og Fjordane. Men innføringskurs i etikk har dei vist null interesse for.