Høysesong for trafikkulykker

Er du villig til å kjøre litt ekstra forsiktig for å unngå at denne påsken ikke blir en ny ulykkespåske?