Bråtebrann på Fløyen

Røyken som har vært synlig på Fløyen i formiddag, stammer fra bråtebrenning.