Jakter på kvinner

Alf Erling Risa ved UiB skal øke kvinneandelen fra 0 til 40 prosent.