Vil regjere alene

Frp er klar til å regjere alene. Partileder Siv Jensen er lei av at Høyre og Ap lar mellompartiene som få stemmer på, får styre politikken.

Einar H. Spang

— De fleste stemmer på de store partiene og ikke på KrF, Venstre og Senterpartiet. Men når Arbeiderpartiet og Høyre hele tiden trekker dem med i regjering, hjelper det ikke at folk ikke stemmer på dem. Det er partiene som ikke får stemmer som styrer politikken. Vi i Frp er parat til å styre alene, sa partileder Siv Jensen i en tale under den første av fire samlinger i Norge der Fremskrittspartiets tillitsvalgte skal oppdateres på miljø, klima og energispørsmål.

Les også: Hyller klimaskeptiker

I Bergen i går gjorde Siv Jensen det klart at Frp vil fortsette å være annerledespartiet på disse områdene - på samme måte som i innvandringspolitikken. De er mot strømmen av avgifter som følger av «klimaforliket» de andre partiene har inngått.

- Mot symboltiltak

— Vi er mot symbolvedtak som bare plager vanlige folk, og som har minimal innvirkning på miljø og klima. Her ser vi også Aps sanne ansikt. Mer skatt, flere forbud - mest mulig plagsomt for folk. Vi mener en betydelig innsats må settes inn der den virkelig betyr noe, sa hun og nevnte ett eksempel: Utslippet fra all norsk transport til sjøs, på vann og i luft utgjør til sammen en fjerdedel av utslippet fra det størst polske kraftverket alene.

— Vi mener vi bør satse store midler på en teknologiutvikling som kan rense utslipp fra kullkraftverk. Det vil ha betydning for hele verden. I stedet bruker vi 17,5 milliarder på usikker renseteknologi for ett gasskraftverk på Monstad, sa Jensen.

For miljøinnsats

Siv Jensen pekte på at Fremskrittspartiet er for at det gjøres en god innsats på miljøfronten.

— Men som i innvandringspolitikken har vi en annen verktøykasse enn de andre partiene. Vi vil ha mest mulig igjen for hver krone vi bruker. Da kan vi ikke bare se på det som skjer i vårt lille land. Å eksportere norsk miljøvennlig industri til utlandet, der den produserer det samme som i Norge med langt større utslipp, det er ikke miljøvennlig politikk.

Jensen er også lei av at partiet beskyldes for dobbeltkommunikasjon og for at de avviser FNs klimapanel.

Avviser ikke Klimapanelet

— Vi avviser ikke klimapanelet og at mennesker bidrar til CO2 og klimaendringer. I motsetning til andre lytter vi også til de 100 forskerne som sier at jorden alltid har vært utsatt for slike endringer. Vi underslår ikke at det er dem som mener at den menneskeskapte CO2 har marginal rolle i forhold til det naturen selv forårsaker. Derfor blir det galt når daglige værvariasjoner blir brukt til å si med sikkerhet at dommedag er nær, sa Jensen og pekte på at Fremskrittspartiet ser på velgerne som opplyste mennesker.

— Vi forteller dem det vi vet, så kan de vurdere selv. Vi er til for å tjene velgerne – ikke for å belære dem, sa Jensen til partiets tillitsmenn og kvinner.

PÅ PLASS: Bergensordfører Gunnar Bakke (Frp) var på plass da formann Siv Jensen innledet på den første av fire samlinger i landet der partiets tillitsvalgte skal oppdateres på miljø, klima og energispørsmål. FOTO: HELGE SUNDE