Haukeland i teten

Forskning og utvikling av nye medisiner ved Haukeland sykehus er noe av det Norge skal satse på i fremtiden.