Fem av seks kunder <p/>har skygget banen<p/>

Butikkene langs bybanetraseen sliter tungt. Galleri Idefix har mistet fem av seks besøkende, og flytter. Det gjør flere andre også.