- Kan stoppe Ikea

– Dersom det finnes åkerrikse på Nyborgsmyren, skal det svært sterke argumenter til for å presse gjennom Ikea-utbyggingen, sier generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening Morten Ree, som reagerer på at utbygger ikke kommenterer opplysningene i sine kommentarer til konsekvensutredningen for området.