Slepp millionerstatning

Stord kommune blei saksøkt for 15 millionar.