- Trolig påsatt

Dagen etter Bergens sjette storbrann i år, gikk alarmen på nytt.