Rådmannen frikjenner kommunen

Rådmann Steinar Nesse i Fjell har gått gjennom kommunens tomtesal til varaordføraren si mor, og frikjenner både varaordførar og administrasjonen.