Slik skal kongen stå

Same kor sterkt naboen protesterer: Slik kjem kongestatuen til å bli ståande i Skjerjehamn.