Staten og KRL-faget tapte i Strasbourg

Det norske KRL-faget er i strid med menneskerettighetene. Det slår et knappest mulig flertall av dommerne i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fast.