Bråk under Snoop

Både politi og legevakt måtte ta seg av publikummere fra Snoop Dogg-konserten.