Trolleybussen består

Et enstemmig bystyre går inn for at Bergen kommune skal betale for merutgiftene ved å drive trolleybussen til 2015.