Kebabkrangel på Stord

Mannen klaget på for lite kjøtt i kebaben. Da fikk han seg en lusing.