Populær prisvinnar

Kulturprisen til Ytre Arna historielag er ei velfortent utmerking til ei viktig drivkraft i lokalsamfunnet.