Anklager barnevernet for lovbrudd

Ingen opplæring. Ulovlige kontrakter. Nå går Stian Akselsen Vangen rettens vei.