Dømt for menneskehandel

Tre brødre og den enes kone er dømt for å ha tvunget fem kvinner til prostitusjon i Bergen.