Barn som ikke snakker norsk går foran i køen

Minoritetsspråklige barn bør få prioritet ved barnehageopptaket i vår, mener byrådet.