Kolliderte med skilt

Bilist i ublidt møte med bomstasjonen på Nye Nygårdsbro.