- Løgner

Lederen av den norske delen av etterforskningen mot Johan Martin Vie, Eivind Sverdrup, kalte i retten i dag Vie for en løgner - og en «ikke spesielt god en».