Vegrer seg for å anmelde familievold

Politiet har instruks om å anmelde ved utrykninger til familievold, men gjør det sjelden.