Derfor skjer dødsulykkene

De unge kjører utfor veien, mens eldre bilførere kolliderer med møtende trafikk.