• FOTO: Sævig Rune

Birgit (75) inviterer tyven på middag

Lørdag rappet noen en koffert med spesialbrillene og støttestrømpene til Birgit Elise Jørgensen (75). Nå inviterer hun tyven på middag, om kofferten leveres tilbake.