Over 20 i retten inarkosak

Meir enn 20 personar er anten dømde eller har status som sikta eller tiltalte i ei omfattande narkotikasak i Indre Nordfjord.