Beslag i Mandal knyttes til GHB-fabrikk i Stavanger

Politiet knytter et beslag av GHB på en barnevernsinstitusjon i Mandal opp mot funnet av en mulig GHB-fabrikk i Stavanger.