Tett og høyt rundt sentrene

Mer enn halvparten av nybyggingen i Bergen de neste ti årene skal skje som fortetting, foreslår planavdelingen.