Kirketjenere blir p-vakter

Pårørende må kjøre rundt på Nesttun i villrede, fordi shoppere snylter på Birkeland menighet sin parkeringsplass.