Advarsel: Falsk vanninspektør

Pass opp hvis du får en telefon sent om kvelden fra en person som er unormalt interessert i vannkvaliteten din.