Vêren som slår alle rekordar

Søyene blir som små lam når den gigantiske vêren Kvann er på hogget, men er han landets største vêr?